V gradbeništvu

Nizke in visoke gradnje, izkopi za gradnjo, odvozi materiala na deponijo

Prevozi

Prevozi izrednih tovorov, prevozi surovin,…

V kmetijstvu

Agromelioracije, hidromelioracije in terasiranje

Večletne izkušnje nas izpopolnjujejo na področju gradbeništva in novih smernic.

Podjetje deluje na obali in tudi v zaledju

Eno večjih del, ki jih je naše podjetje speljalo, je obnovitev in melioracija Briča (Vina Brič nad Dragonijo) ter vsi večji izkopi.


RM kop v številkah

Že

0

let tradicije na področju gradbeništva

Podjetje ima

0

zaposlenih

Edini

0

v Sloveniji imamo certifikat za terasiranje